Singapore, 2013
Singapore, 2013
Singapore, 2013
Singapore, 2013
Singapore, 2013
Singapore, 2013
Singapore, 2013
Singapore, 2013
Singapore, 2013
Singapore, 2013
Singapore, 2013
Singapore, 2013
Singapore, 2013
Singapore, 2013
Singapore, 2013
Singapore, 2013
Singapore, 2013
Singapore, 2013
Singapore, 2013
Singapore, 2013
Singapore, 2013
Singapore, 2013
Singapore, 2013
Singapore, 2013
Vienna, 1997
Vienna, 1997
Vienna, 1997
Vienna, 1997
Vienna, 1997
Vienna, 1997
Paris, 2018
Paris, 2018
Paris, 2018
Paris, 2018
Paris, 2018
Paris, 2018
Paris, 2018
Paris, 2018
poste, paris2006 (3).JPG
Prague, 1996
Prague, 1996
Prague, 1997
Prague, 1997
Sydney, 2001
Sydney, 2001
Rio de Janeiro, 2004
Rio de Janeiro, 2004
Rio de Janeiro, 2004
Rio de Janeiro, 2004
Rio de Janeiro, 2004
Rio de Janeiro, 2004
Rio de Janeiro, 2004
Rio de Janeiro, 2004
Auckland, 2003
Auckland, 2003
Venezia, 2001
Venezia, 2001
Venezia, 2001
Venezia, 2001
Sydney, 2004
Sydney, 2004
Castro, 2004
Castro, 2004
Tagaçaba, 2004
Tagaçaba, 2004
Venice, 2015
Venice, 2015
Sydney, 2001
Sydney, 2001
Sydney, 2001
Sydney, 2001
Sydney, 2002
Sydney, 2002
Zurich, 1995
Zurich, 1995
Rotterdam, 1997
Rotterdam, 1997
Paris, 1999
Paris, 1999
Paris, 1999
Paris, 1999
img0047 (2).jpg
paris015_2006.JPG
Paris, 1999
Paris, 1999
Luzern, 1996
Luzern, 1996
Paris, 2003
Paris, 2003
Tokyo, 2018
Tokyo, 2018
Tokyo, 2002
Tokyo, 2002
Canberra, 2002
Canberra, 2002
Luzern, 1996
Luzern, 1996
Paris, 2000
Paris, 2000
Paris, 2000
Paris, 2000
Paris, 2018
Paris, 2018
Paris, 2018
Paris, 2018
Paris, 2018
Paris, 2018
Venice, 2015
Venice, 2015
Sydney, 2004
Sydney, 2004
Sydney, 2004
Sydney, 2004
Veneza, 2015
Veneza, 2015
Rotterdam, 1997
Rotterdam, 1997
Sydney, 2001
Sydney, 2001
Ilha do Marajó, 2007
Ilha do Marajó, 2007
Tokyo, 2018
Tokyo, 2018
Ilha do Marajó, 1996
Ilha do Marajó, 1996
Tokyo, 2002
Tokyo, 2002
Tokyo, 2018
Tokyo, 2018
fabrica, roussillon 2010 5k.jpg
Beijing, 2005
Beijing, 2005
Beijing, 2005
Beijing, 2005
DSC_4395.JPG
Veneza, 2015
Veneza, 2015
Ilha do Marajó, 1998
Ilha do Marajó, 1998
pequim017_2005 (1)j.jpg
Teatro Sesc, 2004
Teatro Sesc, 2004
paris002_2006h.jpg
Singapore, 2018
Singapore, 2018
Ilha do Marajó, 2007
Ilha do Marajó, 2007
rosa dos ventos, pelotas 2011n.jpg
Niteroi, 2018
Niteroi, 2018
Garopaba, 2013
Garopaba, 2013
Teatro Reitoria, 2004
Teatro Reitoria, 2004
Teatro da Reitoria, 2004
Teatro da Reitoria, 2004
Castrolanda, 2018
Castrolanda, 2018
Castrolanda, 2018
Castrolanda, 2018
Castrolanda, 2018
Castrolanda, 2018
Castrolanda, 2018
Castrolanda, 2018
Castrolanda, 2018
Castrolanda, 2018
Castrolanda, 2018
Castrolanda, 2018
Castrolanda, 2018
Castrolanda, 2018
Castrolanda, 2018
Castrolanda, 2018
Castrolanda, 2018
Castrolanda, 2018
Castrolanda, 2018
Castrolanda, 2018
Castrolanda, 2018
Castrolanda, 2018
Castrolanda, 2018
Castrolanda, 2018
Castrolanda, 2018
Castrolanda, 2018
Castrolanda, 2018
Castrolanda, 2018
Pedreira Paulo Leminski, 2004
Pedreira Paulo Leminski, 2004
Pedreira Paulo Leminski, 2004
Pedreira Paulo Leminski, 2004
Natal, 2014
Natal, 2014
Pedreira Paulo Leminski, 2004
Pedreira Paulo Leminski, 2004
Tokyo, 2002
Tokyo, 2002
Salinopolis, 1998
Salinopolis, 1998
Venice, 2001
Venice, 2001
Venice, 2000
Venice, 2000
Guarapuava, 2008
Guarapuava, 2008
Guarapuava, 2008
Guarapuava, 2008
Venice, 2015
Venice, 2015
Auckland, 2003
Auckland, 2003
Rotterdam, 1997
Rotterdam, 1997
Sydney, 2002
Sydney, 2002
Santiago Compostela, 2005
Santiago Compostela, 2005
Zurich, 1999
Zurich, 1999
Venezia, 2001
Venezia, 2001
Venice, 2001
Venice, 2001
Tokyo, 2018
Tokyo, 2018
Tokyo, 2018
Tokyo, 2018
Paris, 1999
Paris, 1999
Sydney, 2001
Sydney, 2001
Zurich, 1996
Zurich, 1996
Tokyo, 2018
Tokyo, 2018
Paris, 1999
Paris, 1999
Tokyo, 2018
Tokyo, 2018
Sydney, 2002
Sydney, 2002
Tokyo, 2002
Tokyo, 2002
Geneve, 1996
Geneve, 1996
Paris, 2001
Paris, 2001
marajo006_2007 (2)n.jpg
Paris, 2018
Paris, 2018
Paris, 2018
Paris, 2018
Paris, 2018
Paris, 2018
Paris, 2018
Paris, 2018
Paris, 2018
Paris, 2018
Paris, 2018
Paris, 2018
paris020_2006 (2)u.jpg
Belém, 2007
Belém, 2007
Belém, 2009
Belém, 2009
Brasília, 2004
Brasília, 2004
Belém, 2009
Belém, 2009
Natal, 2014
Natal, 2014
Sydney, 2002
Sydney, 2002
Castrolanda, 2018
Castrolanda, 2018
Castrolanda, 2018
Castrolanda, 2018
Zona da Mata, 2018
Zona da Mata, 2018
Zona da Mata, 2018
Zona da Mata, 2018
Zona da Mata, 2017
Zona da Mata, 2017
Salinopolis, 1999
Salinopolis, 1999
Zona da Mata, 2017
Zona da Mata, 2017
Zona da Mata, 2017
Zona da Mata, 2017
Zona da Mata, 2017
Zona da Mata, 2017
Zona da Mata, 2017
Zona da Mata, 2017
Castrolanda, 2018
Castrolanda, 2018
Praia das Fontes, 2014
Praia das Fontes, 2014
Ilha Bela, 2017
Ilha Bela, 2017
Natal, 2012
Natal, 2012
Natal, 2012
Natal, 2012
Ilha Bela, 2017
Ilha Bela, 2017
Rio de Janeiro, 2018
Rio de Janeiro, 2018
Niteroi, 2018
Niteroi, 2018
PICT0032 2.JPG
PICT0054 copy.jpg
IMG_20180604_031952a.jpg
PICT0100f.jpg
IMG_20180531_040233k.jpg
paris001_2006 (2)j.jpg
estacao das docas, 2011h.jpg
estacao das docas, belem 2011h.jpg
porto, atenas 2011k.jpg
estacao das docas, belem 2007k.jpg
PICT0060k.jpg
PICT0121l.jpg
PICT0122k.jpg
PICT0155l.jpg
PICT0153j.jpg
PICT0177k.jpg
Singapore, 2013
Singapore, 2013Fotografia para decoração Patricia Borges. Singapore, 2013rodagigante
Singapore, 2013
Singapore, 2013Fotografia para decoração Patricia Borges. Singapore, 2013
Singapore, 2013
Singapore, 2013Fotografia para decoração Patricia Borges. Singapore, 2013
Singapore, 2013
Singapore, 2013Fotografia para decoração Patricia Borges. Singapore, 2013
Singapore, 2013
Singapore, 2013Fotografia para decoração Patricia Borges. Singapore, 2013
Singapore, 2013
Singapore, 2013Fotografia para decoração Patricia Borges. Singapore, 2013
Singapore, 2013
Singapore, 2013Fotografia para decoração Patricia Borges. Singapore, 2013
Singapore, 2013
Singapore, 2013Fotografia para decoração Patricia Borges. Singapore, 2013
Singapore, 2013
Singapore, 2013Fotografia para decoração Patricia Borges. Singapore, 2013
Singapore, 2013
Singapore, 2013Fotografia para decoração Patricia Borges. Singapore, 2013
Singapore, 2013
Singapore, 2013Fotografia para decoração Patricia Borges. Singapore, 2013
Singapore, 2013
Singapore, 2013Fotografia para decoração Patricia Borges. Singapore, 2013
Vienna, 1997
Vienna, 1997Fotografia para decoração Patricia Borges. Vienna, 1997
Vienna, 1997
Vienna, 1997Fotografia para decoração Patricia Borges. Vienna, 1997
Vienna, 1997
Vienna, 1997Fotografia para decoração Patricia Borges. Vienna, 1997
Paris, 2018
Paris, 2018patricia borges
Paris, 2018
Paris, 2018patricia borges
Paris, 2018
Paris, 2018patricia borges
Paris, 2018
Paris, 2018patricia borges
poste, paris2006 (3).JPG
Prague, 1996
Prague, 1996Fotografia para decoração Patricia Borges. Prague, 1196
Prague, 1997
Prague, 1997Fotografia de Arquitetura P&B Patricia Borges. Praga, 1997
Sydney, 2001
Sydney, 2001Fotografia: Patricia Borges
Rio de Janeiro, 2004
Rio de Janeiro, 2004Fotografia para decoração Patricia Borges. Rio de Janeiro, 2004
Rio de Janeiro, 2004
Rio de Janeiro, 2004Fotografia para decoração Patricia Borges. Rio de Janeiro, 2004
Rio de Janeiro, 2004
Rio de Janeiro, 2004Fotografia para decoração Patricia Borges. Rio de Janeiro, 2004
Rio de Janeiro, 2004
Rio de Janeiro, 2004Fotografia para decoração Patricia Borges. Rio de Janeiro, 2004
Auckland, 2003
Auckland, 2003Fotografia para decoração Patricia Borges. Auckland, 2003
Venezia, 2001
Venezia, 2001Fotografia para decoração Patricia Borges. Venezia, 2001
Venezia, 2001
Venezia, 2001Fotografia para decoração Patricia Borges. Venezia, 2001
Sydney, 2004
Sydney, 2004Fotografia Patricia Borges
Castro, 2004
Castro, 2004Fotografia Decoração Patricia Borges. Castro, 2004
Tagaçaba, 2004
Tagaçaba, 2004Fotografia Decoração Patricia Borges. Tagaçaba, 2004
Venice, 2015
Venice, 2015Fotografias PB Para Decoração, Patricia Borges, Veneza 2015
Sydney, 2001
Sydney, 2001Fotografia de Arquitetura P&B Patricia Borges. Sydney, 2001
Sydney, 2001
Sydney, 2001Fotografia de Arquitetura P&B Patricia Borges. Sydney, 2001
Sydney, 2002
Sydney, 2002Fotografia de Arquitetura P&B Patricia Borges. Sydney, 2002
Zurich, 1995
Zurich, 1995Fotografia de Arquitetura P&B Patricia Borges. Zurich, 1995
Rotterdam, 1997
Rotterdam, 1997Fotografia de Arquitetura P&B Patricia Borges. Rotterdam, 1997
Paris, 1999
Paris, 1999Fotografia de Arquitetura P&B Patricia Borges. Paris, 1999
Paris, 1999
Paris, 1999Fotografia de Arquitetura P&B Patricia Borges. Paris, 1999
img0047 (2).jpg
paris015_2006.JPG
Paris, 1999
Paris, 1999Fotografia de Arquitetura P&B Patricia Borges. Paris, 1999
Luzern, 1996
Luzern, 1996Fotografia de Arquitetura P&B Patricia Borges. Luzern, 1996
Paris, 2003
Paris, 2003Fotografia de Arquitetura P&B Patricia Borges. Paris, 2003
Tokyo, 2018
Tokyo, 2018patricia borges visual artist
Tokyo, 2002
Tokyo, 2002Fotografia de Arquitetura P&B Patricia Borges. Tokyo, 2002
Canberra, 2002
Canberra, 2002Fotografia de Arquitetura P&B Patricia Borges. Canberra, 2002
Luzern, 1996
Luzern, 1996Fotografia de Arquitetura P&B Patricia Borges. Lucerna, 1996
Paris, 2000
Paris, 2000Fotografia de Arquitetura P&B Patricia Borges. Paris, 2000
Paris, 2000
Paris, 2000Fotografia de Arquitetura P&B Patricia Borges. Paris, 2000
Paris, 2018
Paris, 2018patricia borges
Paris, 2018
Paris, 2018patricia borges
Paris, 2018
Paris, 2018patricia borges
Venice, 2015
Venice, 2015Fotografias Para Decoração Patricia Borges, Veneza 2015
Sydney, 2004
Sydney, 2004Fotografia Patricia Borges
Sydney, 2004
Sydney, 2004Fotografia Patricia Borges
Veneza, 2015
Veneza, 2015Fotografias Para Decoração Patricia Borges, Veneza 2015
Rotterdam, 1997
Rotterdam, 1997Fotografia de Arquitetura P&B Patricia Borges. Roterdam, 1997
Sydney, 2001
Sydney, 2001Fotografia de Arquitetura P&B Patricia Borges. Sydney, 2001
Ilha do Marajó, 2007
Ilha do Marajó, 2007Fotografia Decoração Patricia Borges. Ilha do Marajó, 2007
Tokyo, 2018
Tokyo, 2018
Ilha do Marajó, 1996
Ilha do Marajó, 1996Fotografia para decoração Patricia Borges. Ilha do Marajó, 1996
Tokyo, 2002
Tokyo, 2002Fotografia de Arquitetura P&B Patricia Borges. Tokyo, 2002
Tokyo, 2018
Tokyo, 2018
fabrica, roussillon 2010 5k.jpg
Beijing, 2005
Beijing, 2005Fotografia de Arquitetura P&B Patricia Borges. Beijing, 2005
Beijing, 2005
Beijing, 2005Fotografia de Arquitetura Patricia Borges. Beijing, 2005
DSC_4395.JPG
Veneza, 2015
Veneza, 2015Fotografias Para Decoração Patricia Borges, Veneza 2015
Ilha do Marajó, 1998
Ilha do Marajó, 1998Fotografia Decoração Patricia Borges. Ilha do Marajó, 1998
pequim017_2005 (1)j.jpg
Teatro Sesc, 2004
Teatro Sesc, 2004patricia borges
paris002_2006h.jpg
Singapore, 2018
Singapore, 2018Patricia Borges
Ilha do Marajó, 2007
Ilha do Marajó, 2007Fotografia Decoração Patricia Borges. Ilha do Marajó, 2007
rosa dos ventos, pelotas 2011n.jpg
Niteroi, 2018
Niteroi, 2018Patricia Borges
Garopaba, 2013
Garopaba, 2013Castrolanda, 2018
Teatro Reitoria, 2004
Teatro Reitoria, 2004Patricia Borges
Teatro da Reitoria, 2004
Teatro da Reitoria, 2004patricia borges
Castrolanda, 2018
Castrolanda, 2018Patricia Borges
Castrolanda, 2018
Castrolanda, 2018patricia borges
Castrolanda, 2018
Castrolanda, 2018patricia borges
Castrolanda, 2018
Castrolanda, 2018patricia borges
Castrolanda, 2018
Castrolanda, 2018patricia borges
Castrolanda, 2018
Castrolanda, 2018patricia borges
Castrolanda, 2018
Castrolanda, 2018patricia borges
Castrolanda, 2018
Castrolanda, 2018patricia borges
Castrolanda, 2018
Castrolanda, 2018patricia borges
Castrolanda, 2018
Castrolanda, 2018patricia borges
Castrolanda, 2018
Castrolanda, 2018patricia borges
Castrolanda, 2018
Castrolanda, 2018patricia borges
Castrolanda, 2018
Castrolanda, 2018patricia borges
Castrolanda, 2018
Castrolanda, 2018patricia borges
Pedreira Paulo Leminski, 2004
Pedreira Paulo Leminski, 2004patricia borges
Pedreira Paulo Leminski, 2004
Pedreira Paulo Leminski, 2004patricia borges
Natal, 2014
Natal, 2014patricia borges
Pedreira Paulo Leminski, 2004
Pedreira Paulo Leminski, 2004patricia borges
Tokyo, 2002
Tokyo, 2002Fotografia de Arquitetura P&B Patricia Borges. Tokyo, 2002
Salinopolis, 1998
Salinopolis, 1998patricia borges
Venice, 2001
Venice, 2001Fotografia de Arquitetura P&B Patricia Borges. Veneza, 2001
Venice, 2000
Venice, 2000Fotografia de Arquitetura P&B Patricia Borges. Venice, 2000
Guarapuava, 2008
Guarapuava, 2008Fotografia de Arquitetura P&B Patricia Borges. Guarapuava, 2008
Guarapuava, 2008
Guarapuava, 2008Fotografia de Arquitetura P&B Patricia Borges. Guarapuava, 2008
Venice, 2015
Venice, 2015Fotografias de Arquitetura PB, Patricia Borges, Veneza 2015
Auckland, 2003
Auckland, 2003Fotografia de Arquitetura P&B Patricia Borges. Auckland NZ, 2003
Rotterdam, 1997
Rotterdam, 1997Fotografia de Arquitetura P&B Patricia Borges. Rotterdam, 1997
Sydney, 2002
Sydney, 2002Fotografia: Patricia Borges
Santiago Compostela, 2005
Santiago Compostela, 2005Fotografia de Arquitetura P&B Patricia Borges. Santiago de Compostela, 2005
Zurich, 1999
Zurich, 1999Fotografia de Arquitetura P&B Patricia Borges. Zurich, 1999
Venezia, 2001
Venezia, 2001Fotografia de Arquitetura P&B Patricia Borges. Venezia, 2001
Venice, 2001
Venice, 2001Fotografia de Arquitetura P&B Patricia Borges. Venice, 2001
Tokyo, 2018
Tokyo, 2018patricia borges visual artist
Tokyo, 2018
Tokyo, 2018patricia borges artista visual
Paris, 1999
Paris, 1999Fotografia de Arquitetura P&B Patricia Borges. Paris, 1999
Sydney, 2001
Sydney, 2001Fotografia: Patricia Borges
Zurich, 1996
Zurich, 1996Fotografia de Arquitetura P&B Patricia Borges. Zurich, 1996
Tokyo, 2018
Tokyo, 2018
Paris, 1999
Paris, 1999Fotografia de Arquitetura P&B Patricia Borges. Paris, 1999
Tokyo, 2018
Tokyo, 2018patricia borges artista visual
Sydney, 2002
Sydney, 2002Fotografia de Arquitetura P&B Patricia Borges. Sydney, 2002
Tokyo, 2002
Tokyo, 2002Fotografia de Arquitetura P&B Patricia Borges. Tokyo, 2002
Geneve, 1996
Geneve, 1996Fotografia de Arquitetura P&B Patricia Borges. Geneva, 1996
Paris, 2001
Paris, 2001Fotografia de Arquitetura P&B Patricia Borges. Paris, 2001
marajo006_2007 (2)n.jpg
Paris, 2018
Paris, 2018patricia borges
Paris, 2018
Paris, 2018patricia borges
Paris, 2018
Paris, 2018patricia borges
Paris, 2018
Paris, 2018patricia borges
Paris, 2018
Paris, 2018patricia borges
Paris, 2018
Paris, 2018patricia borges
paris020_2006 (2)u.jpg
Belém, 2007
Belém, 2007Photographies Patricia Borges Brazilian Amazon
Belém, 2009
Belém, 2009Photographies Patricia Borges Brazilian Amazon
Brasília, 2004
Brasília, 2004Fotografia de Arquitetura P&B Patricia Borges. Brasília, 2004
Belém, 2009
Belém, 2009Photographies Patricia Borges
Natal, 2014
Natal, 2014patricia borges
Sydney, 2002
Sydney, 2002Fotografia: Patricia Borges
Castrolanda, 2018
Castrolanda, 2018patricia borges
Castrolanda, 2018
Castrolanda, 2018patricia borges
Zona da Mata, 2018
Zona da Mata, 2018patricia borges
Zona da Mata, 2018
Zona da Mata, 2018patricia borges
Zona da Mata, 2017
Zona da Mata, 2017patricia borges
Salinopolis, 1999
Salinopolis, 1999Photographies Patricia Borges Brazilian Amazon
Zona da Mata, 2017
Zona da Mata, 2017patricia borges
Zona da Mata, 2017
Zona da Mata, 2017patricia borges
Zona da Mata, 2017
Zona da Mata, 2017patricia borges
Zona da Mata, 2017
Zona da Mata, 2017patricia borges
Castrolanda, 2018
Castrolanda, 2018patricia borges
Praia das Fontes, 2014
Praia das Fontes, 2014patricia borges
Ilha Bela, 2017
Ilha Bela, 2017Patricia Borges
Natal, 2012
Natal, 2012patricia borges
Natal, 2012
Natal, 2012patricia borges
Ilha Bela, 2017
Ilha Bela, 2017Patricia Borges
Rio de Janeiro, 2018
Rio de Janeiro, 2018patricia borges
Niteroi, 2018
Niteroi, 2018Patricia Borges
PICT0032 2.JPG
PICT0054 copy.jpg
IMG_20180604_031952a.jpg
PICT0100f.jpg
IMG_20180531_040233k.jpg
paris001_2006 (2)j.jpg
estacao das docas, 2011h.jpg
estacao das docas, belem 2011h.jpg
porto, atenas 2011k.jpg
estacao das docas, belem 2007k.jpg
PICT0060k.jpg
PICT0121l.jpg
PICT0122k.jpg
PICT0155l.jpg
PICT0153j.jpg
PICT0177k.jpg
info
prev / next